Do zadań  WIK-u należy:

  • Rozpoznanie sytuacji kryzysowej, jej charakteru, specyfiki oraz związanych z tym zagrożeń, działania diagnostyczno-konsultacyjne.
  • Oddziaływania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania klientów działania terapeutyczne.
  • Wspieranie osób przeżywających kryzys, do momentu opanowania kryzysu.

Zadania te są realizowane poprzez:

  • Poradnictwo specjalistyczne: pedagogiczne, psychologiczne i prawne.
  • Terapia indywidualna i grupowa.
  • Współpraca z Instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy.
  • Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy na temat kryzysu i sposobów radzenia sobie.
2010 Wydział Interwencji Kryzysowej Tczew. All rights reserved.
Strona główna

Oferta

Zadania

Pracownicy

Działania

Kontakt

Wolontariat

________________________________________
WYDZIAŁ  INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W TCZEWIE

ZAPRASZA

poniedziałek, środa, piątek 8 - 18

wtorek, czwartek 8 - 20