Z pomocy Wydziału może skorzystać każdy, kto znajduje się w sytuacji, którą ocenia jako zagrażającą, nie znajduje sposobów samodzielnego poradzenia sobie i nie ma wystarczającego wsparcia w swoim otoczeniu. Można do nas przyjść osobiście, kontaktować się z nami telefonicznie, za pośrednictwem e-mail lub gg.

Pomoc w naszej placówce jest nieodpłatna, przyjmujemy bez skierowania, bez książeczek RUM, bez dowodów tożsamości.

 

WYDZIAŁ  INTERWENCJI KRYZYSOWEJ POWIATOWEGO CENTRUM POMCY RODZINIE W TCZEWIE PROWADZI:

 

•  grupę wsparcia dla ofiar przemocy,

•  grupę wsparcia dla rodzin zastępczych

•  grupę edukacyjną dla rodziców, których dzieci sprawiają kłopoty wychowawcze,

•  program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy,

•  spotkania profilaktyczne z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych o tematyce dostosowanej do zgłaszanych potrzeb.

 

2010 Wydział Interwencji Kryzysowej Tczew. All rights reserved.
Strona główna

Oferta

Zadania

Pracownicy

Działania

Kontakt

Wolontariat

________________________________________
WYDZIAŁ  INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W TCZEWIE

ZAPRASZA

poniedziałek, środa, piątek 8 - 18

wtorek, czwartek 8 - 20